Getuigenissen

 

 

Hier zijn enkele getuigenissen en foto's. Heel veel, ook kunt u uw rapporten en foto's!
U kunt meer vinden op
 Facebook: facebook.com/earthhealingpearls en Instagram: instagram.com/earthhealingproject

 

 

"Vandaag hebben we een magnetische parel gegeven aan een prachtige boom. De essentie van de boom was bereit deze magnetische parel te ontvangen en de energie aan andere bomen en de bodem door te geven. Eeuwenlang werden hier de schatten van de aarde door de mijnbouw gewonnen en verwerkt... De aarde heeft hier zo veel gegeven.

We waren dus vol dankbaarheid iets moois aan moeder aarde terug te kunnen geven, want de kracht van de magnetische parel was duidelijk merkbaar... en kan zich nu met de andere verdeelde parels verbinden."

 

"Die Parels hebben zo een hohe klare Energie, dikwijls verbind ik mij met de plaatsen, waar ik ze afgegeven heb. Ik kan dan met mijn innerlijk oog lichtzuilen zien die van daaruit in het aardroosternet gaan.In de loop der tijd zijn ze dikker geworden.Iedere keer gaat dan mijn hart open."


"Vier van jouw prachtige parels hebben wij hier zorgvuldig aan zeer energieke centrale locaties neergelegd. En het is echt verbazingwekkend hoe de energieën zich sindsdien hebben uitgebreid. De magnetische energieën van uw parels hebben geleid tot ingrijpende veranderingen. Dank u hartelijk voor uw werk!"

 

"Ich wandelde op een bospad, ik voelde dat een parel hiernaartoe wilde, maar ik had ze vergeten in de auto. Toen ik mij aan een beekje bukte viel plotseling mijn persoonlijke parel uit mijn kleren op de aarde. Eigenlijk had ik een andere plaats op het oog, maar het was duidelijk dat de parel hierheen moest! Ik wilde mijn persoonlijke parel toch niet geven, dus ben ik terug naar de auto en heb een aardgenesingsparel gehaalt.Toen ik ze plaatste, wijzigde de locatie zich op een zeer magische manier. Nu pas merkte ik wat voor een mooi stuk bos het eigenlijk was. Er stonden machines en je kon nog steeds sporen van het boswerkers zien, maar nu was het alsof ze er niet meer waren, de energie kon vrij stromen. Wat een wonder!"

 

"Met een mooi ritueel heb ik  de parel aan de aarde en de hoedster van de plaats gegeven. De parel begon te twinklen in alle kleuren van de regenboog, en zelfs op de plaats in de steen, die haar nu bergt is straalt ze. Het volk der natuurgeesten was met mij samen, zo vele van hun hebben noch hun zegen ertoe gegeven ,tot slot zegende de zon deze bijzondere plek met haar stralen.

Ik kan voelen hoe hun kracht langzaam instroomt, diep in het water van het omliggende gebied gaat en genezing begint. Het is leuk om te weten dat "mijn-jouw"parel een onderdeel van het netwerk van parels is,dat moeder aarde ook op deze mooie, rustige en zachte manier bij haar transformatie geholpen word. Ik voelde de ongelooflijke kracht die in haar is, toen ik ze in mijn hand hield."

 

"Jij energetiseert met zo veel liefde en toewijding, zoveel energie is er in en het is alsof deze parels een speciaal soort magisch leven hebben."

 

"Met een heel bizonder ritueel hebben wij de magnetische parel aan de aarde gegeven.Het was zo bizonder en fazinerend hoeveel naruurwesen om ons heen waren, die ons begeleiden. De parel had zo een intense energie uitstraling, levendig,pulserend en vol kracht." 

 

"Als ik op het centraal station overstapte, kwam plotseling de gedachte hier een parel te geven. Eerst vroeg ik me af over waarom, het station is zo een lelijke technische plaats. Maar op de een of andere manier leek het juist. Zo veel mensen komen hier door. Ik dacht ook van de vele vluchtelingen (het was op het moment van de grote vluchtelingenstromen), die hier aankomen. Dus nam ik al mijn moed bijeen .Om door de spoor ambtenaar, die in de buurt stond niet te worden opgemerkt, heb ik geprobeerd om zo onopvallend mogelijk blijven terwijl ik de plek voorbereide  en dan de parel in de track wierp. Toen de parel de grond raakte, kwam er een golf van licht dat zich over het hele station verspreide. - De twijfels die ik had ,waren nu dus weg. Sindsdien heb ik op enige stations parels achtergelaten! "

 

"Vandaag was ik in het bos en heb de parel overgedragen, nadat ik het boswesen van dit stuk om permissie gevraagd had. Al op de weg ernaartoe, krioelden heel veel natuurwesen opgewonden om mij heen.Het was roerend en heel bijzonder.

De lucht was de hele dag vol met dikke wolken.Maar toen ik op de plaats kwam waar ik de parel wilde overdragen, scheen de zon door de wolken. Zodra ik klaar was met mijn ritueel en de parel overgedragen was, kwamen de dikke wolken weer."

 

"Een parel hebben we in een kapel in de bergen gebracht.Het was een heel open moderne mooie kapel. Het altaar was een rots, met daarop een Jesusstatue met wijd uitgebreide armen en als achtergrund de bergketen,die straalde in het licht. Maar ondanks alle diepgrondige bedoelingen van de stichter, was er geen bijzondere kracht te voelen, zoals
dat meestal bij oude kapellen het geval is. We hebben een parel in een spleet van de rots
gestoken. En hij begon te stralen! Het was alof dat standbeeld tot leven kwam en nu de inspiratie van de stichter kracht kreeg en zich verwerkelijkte. Her hele gebergte straalt in het licht van Jesus."

 

"De wondermooie "magisch-magnetische liefdesparel" is in een kring van twaalf eiken, op een van de hoogste punten in het woud ,door mij vol diepe vreugde aan de aarde overgedragen worden. Dat heb ik met een prachtig ritueel gedaan.

Voor ik weg ging om dit te doen,gaf Buddha haar noch een zegen mee! De parel was, sinds ik ze bij mij thuis had, onder de hoede van Buddha, moet ik erbij zeggen.

Het ritueel in het bos was zo uniek en onbeschrijfelijk, zo wondermooi, zo magisch. Toen ik op die plek aankwam, was er alleen maar stilte, er was geen toon te horen. De avondzon straalde door het bladwerk op een tapijt uit varens met drie berken.Ik bereide mij eerst voor en toen ik klaar was met de aanroeping,werd alles kleurrijk! Ik had ook een altaar voor de natuurwesen opgestelt en een theelicht aangestoken. Achterelkaar kwamen drie buizerds tegenover mij te zitten, ze vlogen zo diep en over mijn hoofd; vlinders zochten de varens op, de wind stak op en begroete mij zacht, alle elemente waren er ....

Aan het einde vloog dicht boven mij een witte valk en de vogels zongen weer. Het was zo mooi - zo mystiek en zo betoverend."

"De boom,de planten zonden lichtbliksems uit, alsof ze uit het licht wortels wilden uitslagen en wel op dat moment dat ik met je kogel de aarde aanraakte."

 

"De kogels geven mij veel vreugde. Eentje ligt bij mij midden op mijn schrijftafel in het belastingkantoor, ik wilde ze er maar eventjes neerleggen. Ik weet, ze voelt zich daar kiplekker en zorgt voor de energien, dat is echt super."


 "Een vriendin - die ziende is - dacht dat bij een boom een parel verankerd was, zo straalde het. Het is een feit, dat die parel na een paar dagen naar een andere boom wilde. De lichtafdruk is stevig verankerd, zo stralend. En toch blijven de meeste parels op hun plek! Het zou eens mooi zijn, het schitteren van al die plaatsen te kunnen zien!"

 

"Ik werd in een stuk bos geleid, dat helemaal boven op een van de vele heuvels ligt, die voor dit landschap typisch zijn. In het bos werd ik door een beuk ontvangen. Een grote koninklijke boom, die zich voor mij aanvoelde, als het middelpunt van een netwerk. De parel heb ik aan zijn voet, in een nis in zijn wortels, ingebed. Kuthumi overdroeg op die dag energien en dat paste allemaal zo wonder-mooi tezamen. Ik bleef er noch een tijdtje, bij de grote beukeboom - met mijn pentatonische fluit en heb een paar klanken in de lucht getovert.

Een dag vantevoren ben ik's avonds met de prachtige parel op stap gegaan, om om te voelen in welke richting ik ze de volgende dag zou overdragen. En terwijl ik zo liep, straalde de ondergaande zon door de wolken - als een zegenende groet. Vol stilte en vast vertrauen, licht der gezondheit en nieuwe orde. En zo stond ik, de parel in mijn hand..."

 

"Ook ik mocht al de aard-parels met een heilige aktie (ritueel) aan plaatsen overdragen, die het erg nodig hadden. In een vroegere bruinkool-dagbouw en een steengroeve was ook veel vreugde te voelen van natuurwesen. De idee deze magnetische liefdesparels op "verdroogde" plaatsen te brengen is geniaal."

 

"Terwijl ik door het dorp wandelde, toonde zich de kleine levendige beek, die dwars door het dorp loopt. En ik wist:hier wil de parel blijven en zo kontakteerte ik alle natuur - en waterwesen, die straalden allmaal en waren blij, en ik heb de parel aan het heldere bruisende water overdragen."